వివిధ మార్కెట్లలో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.32,150, ప్రొద్దుటూరులో రూ.33,150, చెన్నైలో రూ.31,990గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.30,620,  ప్రొద్దుటూరులో రూ.30,690, చెన్నైలో రూ.30,480గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.37,550, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,880, చెన్నైలో రూ.40,800 వద్ద ముగిసింది.

No votes yet.
Please wait...