నాకు ఇక రాజకియలు వధు, నా వ్యక్తిగత కారణాల తో . . . .

0
183

BANDLA GANESH-coments about his political career

నా వ్యక్తిగత కారణాల తో రాజకీయాల నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నాను. నాకు అవకాశం కల్పించిన రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఉత్తమ్ గారికి కృతజ్ఞతలు. ఇక నుంచి నేను ఏ రాజకీయ పార్టీ కి సంబంధించిన వాడిని కాదు.

— BANDLA GANESH (@ganeshbandla) April 5, 2019

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి గా నా విమర్శలు, వ్యాఖ్యల వల్ల బాధపెట్టిన వారిని పెద్ద మనసుతో క్షమించమని కోరుతున్నాను.
మీ
బండ్ల గణేష్

— BANDLA GANESH (@ganeshbandla) April 5, 2019

No votes yet.
Please wait...